Yliopiston etusivulle Suomeksi
       Helsingin yliopisto Helsingin normaalilyseo
 
Ohjattu syventävä harjoittelu


 Helsingin normaalilyseo
PL 38 (Ratakatu 6)
00014 Helsingin yliopisto

posti-norssi helsinki.fi

Kanslia:
puh. 02941 28162 (klo 9-15)

Ylioppilastutkintoasiat:
puh. 02941 28164

Palautelomake              Sivukartta

Are you looking for a professional
study visit in the field of education?
Eduvisits in Finland

Instagram

Ohjatun syventävän harjoittelun materiaalit tulevat nähtäville normaalilyseon Flamma-sivuille ennen harjoittelun alkua.


Tavoitteet ja toteutus

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opetustaan itsenäisemmin kuin ohjatussa perusharjoittelussa. Hän syventää aineenopettajan työtapoja, vahvistaa aineenhallintaansa ja harjoittelee oppimisen ohjaamista peruskoulussa ja lukiossa. Opiskelija yhdistää oppimansa teorian käytännön opetustyöhön ja reflektoi omaa toimintaansa.

Opiskelija hallitsee opetettavat sisällöt ja käyttää joustavasti monipuolisia työtapoja. Hän ottaa opetuksessaan huomioon erilaiset oppijat. Opiskelija toimii yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden, ohjaavien opettajien ja muiden opetusharjoittelijoiden kanssa.

Opiskelija perehtyy opetuksen monipuoliseen arviointiin ja erilaisiin arviointitappoihin. Opiskelija arvioi oman opetuskokonaisuutensa.

Opiskelija noudattaa sovittuja suunnitelmia ja annettuja aikatauluja. Hän tutustuu Opetusharjoittelijan eettisiin periaatteisiin ja noudattaa niitä. Opetusharjoittelu on kokopäiväistä opiskelua.

Koulu yhteisönä -kokonaisuus II

Opiskelija keskustelee Koulu yhteisönä -ryhmissä eri oppiaineiden opiskelijoiden kanssa aineenopettajan työn laaja-alaisuudesta ja yhteistyömahdollisuuksista. Miten koulu toimii osana yhteiskuntaa ja miten koulun ovet avataan lähiympäristöön?

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Keväällä 2017 opiskelija osallistuu Norssi eilen – tänään – huomenna -juhlavuoden suunnitteluun yhdessä oppilaiden, opiskelijoiden sekä eri oppiaineiden opetusharjoittelijoiden että ohjaavien opettajien kanssa. Koko Norssin yhteinen teemapäivä on 27.4.2017.

Arviointi

Syventävä harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-täydennettävä-hylätty. Opiskelija on suorittanut syventävän harjoittelun hyväksyttävästi, kun sille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja harjoittelun eri osa-alueet on suoritettu aikataulun mukaisesti. Harjoittelu täydentämisestä tai keskeytymisestä on erillinen ohje Flamman sivuilla.
Sivua muokattu 09.03.17

    © 2009-2018 Helsingin normaalilyseo

Office 365 Outlook Web App (OWA)      Yammer      Flamma      Wilma      Edu 2.0      Office 365