Yliopiston etusivulle Suomeksi
       Helsingin yliopisto Helsingin normaalilyseo
 
Projektit, hankkeet ja työryhmät


 Helsingin normaalilyseo
PL 38 (Ratakatu 6)
00014 Helsingin yliopisto

posti-norssi helsinki.fi

Kanslia:
puh. 02941 28162 (klo 9-15)

Ylioppilastutkintoasiat:
puh. 02941 28164

Palautelomake              Sivukartta

Are you looking for a professional
study visit in the field of education?
Eduvisits in Finland

Instagram

Helsingin normaalilyseon toimintaa kehitetään jatkuvasti erilaisten projektien, hankkeiden ja työryhmien kautta. Työryhmien jäsenet valitaan opettajakokouksissa vuosittain ja monissa työryhmissä on myös oppilasjäseniä.

Käynnissä olevat hankkeet ja projektit

Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta TUTKOKE

Harjoittelukouluissa toimii aktiivinen tutkimus- kokeilu- ja kehittämistoiminnan TUTKOKE-verkosto. Tarkemmin TUTKOKE-toimintaa esitellään omalla verkkosivulla http://www.norssi.helsinki.fi/index.php?page=tutkoke ja eNorssi-portaalissa: http://www.enorssi.fi/tutkimus-kokeilu-ja-kehittamistoiminta.

TUTKOKE-uutisia: http://www.enorssi.fi/tutkimus-kokeilu-ja-kehittamistoiminta/tutkoke-uutisarkisto

TUTKOKE-julkaisuja: http://www.enorssi.fi/tutkimus-kokeilu-ja-kehittamistoiminta/julkaisut

Vuonna 2012 verkoston laati julkaisun, jonka toimittajina olivat Helsingin normaalilyseon ja Viikin normaalikoulun TUTKOKE- ryhmien opettajat: Tutki, kokeile ja kehitä. Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2012 (PDF).

 


 

Päättyneet projektit ja hankkeet

Luma-ohjelma
Helsingin normaalilyseo osallistui LUMA-ohjelmaan pilottikouluna muiden normaalikoulujen tavoin. Pilottikoulut ovat toimineet verkostona, jonka puitteissa on kehitetty luma-aineiden - matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, maantieteen ja kotitalouden ja käsityön - opetusta. Hanke vakiintui LUMA-keskuksen toiminnaksi.
Opetusta LUMA-aineissa on myös edelleen kehitetty kokeelliseen ja oppilaita aktivoivaan suuntaan. Koulumme opettajat ovat osallistuneet kaupungin ja opetushallituksen järjestämiin LUMA-tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin ja tutustuneet muiden LUMA-koulujen toimintaan.

Comenius-hankkeet
Koulumme oli syksystä 1997 mukana kolmivuotisessa EU:n Comenius-projektissa. Sen koordinaattorikouluna oli sevillalainen lukio Instituto de Ensenanza Secundara "San Isidoro", joka toimii kiinteässä yhteistyössä Sevillan yliopiston kanssa. Muina yhteistökumppaneina olivat italialainen lukio Instituto Tecnico Femminile Statale "Santorre di Santarosa" Torinosta ja bulgarialainen Romain Rollandin lukio Stara Zagorasta. Projektin virallinen nimi oli Promoting and Disclosing Research into Secondary Schools.
  Hankkeeseen liittyen Helsingin normaalilyseossa on toteutettu kahta kurssia: Tieteellinen maailmankuva 1 ja 2. Kurssit ovat olleet osa Norssin tiedelukiotoimintaa.
  Comenius-projekti PRESS toteutettiin espanjalaisten, italialaisten ja bulgarialaisten koulujen välillä. Projektissa käytettiin tieto- ja viestintätekniikkaa ajatusten- ja materiaalinvaihtoon. http://www.arrakis.es/~wallada/cd.htm

Älypuhelin ja mobiililaitteet fysiikan opetuksen apuna

Norssissa toteutettiin opetuskokeilu, jossa hyödynnettiin suomalaisen Sideric Oy:n kehittämää Sensor Tools -mobiilisovellusta fysiikan opetuksessa. Sensor Toolsin avulla koulun oppilaat ja opiskelijat saattoivat suorittaa fysiikan kokeita omilla älypuhelimillaan ja tablet-tietokoneillaan. Sensor Tools hyödyntää älypuhelimen sisäisiä tunnistimia ja verkkoyhteyttä. Ohjelma tekee älypuhelimesta henkilökohtaisen työkalun fysiikan tutkimiseen, oppimiseen ja tulosten jakamiseen, jopa koulun ulkopuolella.

Kokeilun aikana Sensor Toolsia käytettiin fysiikan opetuksessa pedagogisesti monipuolisissa tilanteissa. Samalla kerättiin käyttäjäkokemuksia ja -palautetta sekä opiskelijoilta että opettajilta. Kokeilussa selvitettiin mobiililaitteiden mahdollisuuksia fysiikan opetuksessa, ja kokeilun tuloksia hyödynnetään sovelluksen jatkokehityksessä.

Projektiin osallistui Norssin fysiikan opettajia, Hilkka Koljonen-Toppila, Timo Kärkkäinen ja Antero Saarnio, jotka tekivät yhteistyötä Sideric Oy:n lisäksi Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen kanssa. 

COMENIUS-projekti 2002-2005

Helsingin normaalilyseo on osallistunut COMENIUS-projektiin: Absenteeism- STRATEGIES, CONCEPTS AND MATERIALS TO FIGHT TRUANCY, Sokrates Programme COMENIUS 2.1112445-CP-1-2003-1-DE-COMENIUS-C21 aiheena luvattomien pois¬saolojen torjunta eurooppalaisissa kouluissa. Projektin johto on Saksasta. Hankkeeseen on osallistunut useita eurooppalaisia kouluja. Helsingin normaalilyseon toteutus projektin yhdeksi koulutustyökaluksi on lehtori Sinikka Sahin ideoima ja hänen sekä lehtorien Juha-Pekka Husson ja Olli Määtän kehittämä VIRESIMU-simulaatio. Projektin julkaisuun voit tutustua pdf-tiedostona (230 sivua, 3.5 Mb).

Comenius-projekti 2005–2008: Leading Schools Successfully in Challenging Urban Context: Strategies for Improvement (USIS)

Helsingin normaalilyseo peruskoulu osallistui EU:n Comenius 2.1–ohjelmaan hyväksyttyyn kolmivuotiseen Comenius–tutkimusprojektiin. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat haastavien kaupunkikoulujen onnistuneeseen johtamiseen. Projektin erityisenä mielenkiinnon kohteena oli tutkia työssään menestyneitä rehtoreita. Projektissa oli mukana yhdeksän Euroopan maata: Englanti (koordinointi), Puola, Kreikka, Irlanti, Hollanti, Ruotsi, Portugali, Espanja ja Suomi. Jokaisesta maasta valittiin tapaustutkimuksiksi kaksi alakoulua ja kaksi yläkoulua. Muut suomalaiset tutkimuskoulut olivat Meri-Rastilan ja Keltinmäen alakoulut sekä Huhtaharjun koulu.
  Koulujen rehtoreita, opettajia, oppilaita ja vanhempia haastateltiin sekä tutkittiin projektissa kehitettyjen yhteisten haastattelurunkojen ja mittareiden avulla. Peruskoulun rehtori Ulla Rajavuori oli lisäksi mukana kehitystyössä, jonka tavoitteena oli laatia koulutusmateriaalia työssään erilaisia haasteita kohtaaville rehtoreille (esim. monikulttuurisuuteen liittyen). Projektia koordinoi Suomen osalta Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitos. Johtajana toimi professori Kirsi Tirri ja tutkijoina Eija Hanhimäki (TM, tohtorikoulutettava), Kristiina Holm (TM, tohtorikoulutettava, Helsingin normaalilyseon opettaja), Petri Nokelainen (KL, erikoistutkija Modeling Vocational Excellence, Tay / OPM) ja Timo Ryhänen (TM, tohtorikoulutettava).

Socrates-projekti 2006-2008: Eduquer par la Diversité en Europe (Educating through Diversity in Europe, EDE)

Helsingin normaalilyseon peruskoulu osallistui Éduquer par la Diversité en Europe -tutkimusprojektiin, jossa tutkittiin erilaisuuteen kasvattamista Euroopassa. Tutkimus oli luonteeltaan toimintatutkimus, jossa tutkijat ja käytännön työntekijät kahdeksasta eri maasta työskentelivät yhdessä. Projektiin osallistuivat seuraavat maat: Ranska (koordinointi), Bulgaria, Iso-Britannia, Unkari, Italia, Portugali, Romania ja Suomi. Muut tutkimuskoulut Suomessa olivat Meri-Rastilan alakoulu ja Huhtaharjun koulu. EDE-projektissa kehitettiin käytänteitä, joiden avulla tuetaan ja opetetaan nuoria hyväksymään ja arvostamaan etnistä, sosio-kulttuurista sekä sukupuolen erilaisuutta. Tutkimus- ja kehityskenttinä olivat maasta riippuen joko formaali opetus (koulu) tai nonformaali kasvatus (vapaa-ajan ohjattu toiminta).
  Normaalilyseon peruskoulun oppilailta kerättiin tutkimusaineistoa projektissa käytetyillä yhteisillä mittareilla. Lisäksi eri peruskoululuokissa toteutettiin tutkimuksessa kehitettyjä pedagogisia sovelluksia, jotka tähtäsivät esimerkiksi stereotypioiden tunnistamiseen ja ennakkoluulojen vähentämiseen. Projektia koordinoi Suomen osalta Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitos. Projektia johti professori Kirsi Tirri ja tutkijoina toimivat Eija Hanhimäki (TM, tohtorikoulutettava) sekä Kristiina Holm (TM, tohtorikoulutettava, Helsingin normaalilyseon opettaja). http://ec.europa.eu/education/transversal-programme/doc/studies/2006ede_fr.pdf
Sivua muokattu 17.03.17

    © 2009-2018 Helsingin normaalilyseo

Office 365 Outlook Web App (OWA)      Yammer      Flamma      Wilma      Edu 2.0      Office 365