Yliopiston etusivulle Suomeksi
       Helsingin yliopisto Helsingin normaalilyseo
 
Opiskeluhuolto


 Helsingin normaalilyseo
PL 38 (Ratakatu 6)
00014 Helsingin yliopisto

Are you looking for a professional
study visit in the field of education?
Eduvisits in Finland

Instagram

Opiskeluhuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskeluhuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Opiskeluhuollon avulla pyritään tunnistamaan oppimisvaikeuksia ja muista ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin.

Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö suojat mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Opiskeluhuolto sisältää oppilashuollollisen työn ja oppilashuollon palvelut. Opiskeluhuollon työ tarkoittaa kouluyhteisön kaikkien aikuisten tekemää oppimisedellytyksiä lisäävää sekä hyvinvointia terveyttä ja turvallisuutta edistävää työtä. Se on arjessa tapahtuvaa huolenpitoa oppilaista. Jokainen Helsingin normaalilyseon työntekijä tekee sitä osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on erilaisia tehtäviä. Opiskeluhuollon palveluja ovat Normaalilyseossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin sekä koulupsykologin asiakastyöt.

Opiskeluhuoltosuunnitelma (PDF).

Opiskeluhuollon kertomusrekisterin rekisteriseloste (PDF).
Sivua muokattu 23.08.16

    © 2009-2018 Helsingin normaalilyseo

Office 365 Outlook Web App (OWA)      Yammer      Flamma      Office 365