Yliopiston etusivulle Suomeksi
       Helsingin yliopisto Helsingin normaalilyseo
 
Ohjattu perusharjoittelu


 Helsingin normaalilyseo
PL 38 (Ratakatu 6)
00014 Helsingin yliopisto

posti-norssi helsinki.fi

Kanslia:
puh. 02941 28162 (klo 9-15)

Ylioppilastutkintoasiat:
puh. 02941 28164

Palautelomake              Sivukartta

Are you looking for a professional
study visit in the field of education?
Eduvisits in Finland

Instagram

Ohjattu perusharjoittelu Helsingin normaalilyseossa: kaikkien aineiden harjoittelijoille

Ohjatun opetusharjoittelun ainekohtaiset materiaalit ovat Helsingin yliopiston intranetissä Flammassa normaalilyseon sivuilla.

Opetusharjoittelun tavoitteet ja toteutus

Opiskelija oppii aineenopettajan työtapoja, vahvistaa aineenhallintaansa ja harjoittelee oppimisen ohjaamista peruskoulussa ja lukiossa. Hän toimii yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden, ohjaavien opettajien ja muiden opetusharjoittelijoiden kanssa.

Opiskelija noudattaa sovittuja suunnitelmia ja annettuja aikatauluja. Hän tutustuu opetusharjoittelun eettisiin ohjeisiin ja noudattaa niitä. Opetusharjoittelu on kokopäiväistä opiskelua.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opetustaan oppilaiden ja opiskelijoiden iän, lähtötason ja ryhmän kokoonpanon edellyttämistä lähtökohdista käsin. Hän käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja hyödyntää opetusteknologiaa opetuksessaan.

Opiskelija käyttää teoreettista tietämystään ja perustelee sen pohjalta pedagogisia valintojaan. Hän reflektoi oppimistaan koko harjoittelun ajan.

Arviointi

Perusharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-täydennettävä-hylätty. Opiskelija on suorittanut perusharjoittelun hyväksyttävästi, kun sille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja harjoittelun eri osa-alueet on suoritettu aikataulun mukaisesti. Harjoittelu täydentämisestä tai keskeytymisestä on erillinen ohje Flamman sivuilla.

Koulu yhteisönä -kokonaisuus I

Aineopettajan työhön kuuluu paljon muitakin tehtäviä kuin oman oppiaineen opettaminen. Niitä käsitellään Koulu yhteisönä -ryhmissä, jotka ovat eräänlaisia pienoisopettajanhuoneita. Opiskelijat keskustelevat kaikkia opettajia yhdistävistä asioista, joita perusharjoittelussa ovat esimerkiksi koulun ja kodin yhteistyö, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja työrauhan ylläpitäminen. Opiskelija perehtyy myös erityisopetukseen sekä erityis- ja aineopettajan yhteistyöhön.
 
Sivua muokattu 10.10.16

    © 2009-2018 Helsingin normaalilyseo

Office 365 Outlook Web App (OWA)      Yammer      Flamma      Wilma      Edu 2.0      Office 365